ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน

 ที่ ศธ 0590.09/ว0186 ลงวันที่ 24 ม.ค. 2561 เรื่อง แจ้งปิดถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยาสำหรับการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561 สนามที่ 1 26/01/2561 [หนังสือเวียน]  ที่ ศธ0590.09/ว2100 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรผ่านเข้าออกรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) 26/01/2561 [หนังสือเวียน]  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯและผ้าแพรคลุมป้ายศูนย์การแพทย์ฯพร้อมระบบเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2561 [ประกาศ]  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 [ประกาศ]  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ประดับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 [ประกาศ]

ปี 2560


เดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ปริมาณการใช้ (kWh)

862,497.10

1,072,434.40

1,467,983.30

1,105,996.51

1,239,473.80

1,060,979.30

996,798.50

1,608,596.60

1,795,432.00

1,452,619.00

1,441,742.99

1,082,029.99

ข้อมูลเพิ่มเติม

เดือน ธันวาคม ปี 2560


แหล่งน้ำดิบ

อ่างเก็บน้ำ 1

อ่างเก็บน้ำ 2

อ่างเก็บน้ำนาปอย

รวมทั้งหมด

ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ลบ.ม.)

660,000 (106.30%)

396,152 (100.00%)

331,500 (92.86%)

1,387,652 (100.99%)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม