ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯและผ้าแพรคลุมป้ายศูนย์การแพทย์ฯพร้อมระบบเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2561 [ประกาศ]  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 [ประกาศ]  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ประดับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2561 [ประกาศ]  กำหนดการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 8/01/2561 [ประกาศ]  กำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงเปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 8/01/2561 [ประกาศ]  ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มีมติให้ปิดเส้นทางตั้งแต่วันที่ 12-15 มกราคม 2561 ตลอดเวลา 6/01/2561 [ประกาศ]

ปี 2560


เดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ปริมาณการใช้ (kW/h)

862,497

1,072,434

1,467,983

1,105,996

1,239,473

1,060,979

996,798

1,608,596

1,795,432

1,452,619

1,441,742

1,082,029

ข้อมูลเพิ่มเติม

เดือน ธันวาคม ปี 2560


แหล่งน้ำดิบ

อ่างเก็บน้ำ 1

อ่างเก็บน้ำ 2

อ่างเก็บน้ำนาปอย

รวมทั้งหมด

ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ลบ.ม.)

660,000 (106.30%)

396,152 (100.00%)

331,500 (92.86%)

1,387,652 (100.99%)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม