ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2560


เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจน์วงศ์ กรีพละ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ พร้อมคณะ โดยทางคณะศึกษาดูงานได้มีความสนใจในการพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่ การบริการยานพาหนะ งานสวนและภูมิทัศน์ งานความปลอดภัย และงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งข้อมูลที่ได้รับคณะศึกษาดูงานสามารถจะนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่ดีต่อไปได้ 

เนื้อหาข่าว: ณภัทร ขรวงศ์
ภาพประกอบข่าว: ณภัทร ขรวงศ์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่