ข่าวประชาสัมพันธ์


กองอาคารสถานที่ทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 6 มกราคม 2561


วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 09.09 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ , นายไพโรจน์ เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี , นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรของกองอาคารสถานที่ ได้ทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และขอพรให้การดำเนินงานต่างๆ ของกองอาคารสถานที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบผลสำเร็จปราศจากอุปสรรคตลอดการทำงานในปี 2561  

เนื้อหาข่าว: ณภัทร ขรวงศ์
ภาพประกอบข่าว: ณภัทร ขรวงศ์
แก้ไขครั้งล่าสุด: 6/1/2561 14:21:58 โดย naphat.kh

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่