ข่าวประชาสัมพันธ์


นายทหารฝ่ายเสนาธิการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ ๓ (มทบ.๓๔) ตรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ

วันที่ 11 มกราคม 2561


วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พันเอกพีรรัตน์ ปฐมจินดา พร้อมด้วย พันเอกจักรวรรดิ หล่ายศรี นายทหารฝ่ายเสนาธิการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 3 (มทบ.34) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 และพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าตรวจพื้นที่การจัดเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าของการจัดสถานที่และการเตรียมการรับเสด็จ ฯ ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเะยา วันที่จันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 โดยมีนายไพโรจน์ เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมตรวจพื้นที่ 

เนื้อหาข่าว: ณภัทร ขรวงศ์
ภาพประกอบข่าว: ณภัทร ขรวงศ์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่