ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 9 มกราคม 2561


วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นี้

เนื้อหาข่าว: ณภัทร ขรวงศ์
ภาพประกอบข่าว: ณภัทร ขรวงศ์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่